ABBREVIATIES WMTC

DE DOOR ONS GEDECLAREERDE ABBREVATIES

d.d. 01-06-2013

d.d. 01-06-2013

d.d. 01-01-2014